• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • 339265678_916166409683824_1196288168856426100_n.jpg

  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • 339089507_175517705302043_4828856280374974410_n.jpg

  รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • 339279462_232154889307801_2501666472265594005_n.jpg

  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 337729351_1240865559865997_9116701867840194551_n (1).jpg

  โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล

 • 337680529_751086103271447_960796233820559412_n.jpg

  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 • 337872889_484099367141949_3455781966630681521_n.jpg

  ประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 1 คุณครูสุวรรณณา สร้อยลัดดา

 • 336999948_230268632837568_6989103775231706405_n.jpg

  กิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 • 337155324_746309836947730_7681588815296711217_n.jpg

  มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

 • 337160073_1261444018103554_6390181765627505517_n.jpg

  ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ณ วัดโสธรนิมิตต์ สมุทรปราการ

 • 336918398_739280587872207_6511945572525059065_n (1).jpg

  กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร