• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • AE7E9212-0A80-45EF-A311-2AE8DBF4368C.png

  รับมอบเงินจากงานช่างกลสัมพันธ์ครั้งที่ 14

 • C48B8FF5-D69E-4B03-BC93-90695C2D9F14.png

  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • D5688E13-8A7E-4D9E-B75E-B6A93A1286C2.png

  รับมอบถังขยะจากเทศบาลบางปู

 • 6114F639-7306-4D6B-86F8-FAA7F2C02589.jpeg

  พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565

 • 63097EE0-F3D9-428F-B917-72F7AEE9D0E5.jpeg

  สอบธรรมศึกษา ปี 2565

 • B234E136-8602-4741-81FC-7356872505F4.jpeg

  ต้อนรับนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • F65ED465-7ABC-402B-8039-97A88FF7120C.jpeg

  ส่งผู้บริหาร และคุณครูไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหม่

 • DC5FA7E5-AC25-48EC-891A-9F9E30C0D6BD.jpeg

  กิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับวัดตำหรุ ปี 2565

 • D47EA128-0025-457D-9AC2-3FA5E16962BE.jpeg

  พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 515CB732-9E85-4064-BD05-55FEC4AA3F37.jpeg

  พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร