• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • 337729351_1240865559865997_9116701867840194551_n (1).jpg

  โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล

 • 337680529_751086103271447_960796233820559412_n.jpg

  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 • 337872889_484099367141949_3455781966630681521_n.jpg

  ประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 1 คุณครูสุวรรณณา สร้อยลัดดา

 • 336999948_230268632837568_6989103775231706405_n.jpg

  กิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 • 337155324_746309836947730_7681588815296711217_n.jpg

  มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

 • 337160073_1261444018103554_6390181765627505517_n.jpg

  ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ณ วัดโสธรนิมิตต์ สมุทรปราการ

 • 336918398_739280587872207_6511945572525059065_n (1).jpg

  กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

 • 335934432_749646663400611_4545430594804422620_n.jpg

  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • 331876474_587957113003305_6444112689482611761_n.jpg

  รับมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 • 332262094_197040182945075_5209312273811414329_n.jpg

  ร่วมงาน S.P. Open House 2023 "เปิดโรงเรียนพระราชทานเปิดย้านการเรียนรู้" ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร