• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามกิจกรรมวันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้จัดกิจกรรมงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามกิจกรรมวันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน นำโดยนางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน และมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา หลังจากนั้นผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันของโรคแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้