• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉีดน้ำทำความสะอาดสนาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นลานอเนกประสงค์ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้อาคารและสถานที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On Site) ทั้งนี้คณะครูได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน