• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในห้องเรียน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 มอบหมายให้ นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาเรียนที่โรงเรียนปกติ(On-Site) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้