• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 มอบหมายให้ นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธาน ให้เกียรติมอบและกล่าวให้กำลังใจในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้