• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยจัดให้มีพิธีอัญเชิญธงชาติไทย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และถวายบังคม และมีการแสดงการขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง จากตัวแทนนักเรียนที่ประกวดชนะเลิศ รวมถึงคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 ร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้มา ณ โอกาสนี้