• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 1 คุณครูสุวรรณณา สร้อยลัดดา

รับมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ยากจนปกติสพฐ.)

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ประกวดสวดมนต์หมู่ฯและประกวดบรรยายธรรม ปี2566

รับมอบตัวชั้นอนุบาล ปีการศึกษา2566

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

อบรม "หมวกกันน็อคสำคัญไฉน" โดยบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับรางวัลโรงเรียนหัวแข็ง "ครูสร้างได้" ระดับ A

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีก่ีศึกษา 2565

งานสัปดาห์ห้องสมุด

มินิคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งรัก

มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

อบรมนายหมู่ลูกเสือค่ายกฐิน กุยยกานนท์

ร่วมงาน S.P. Open House 2023

จิตอาสีอุ้มแปรงทาสีสนามโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

ประชุมแกนนำชมรมและแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรม มหกรรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๖

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประเพณีงานบุญทอดกฐินสามัคคี

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

งานพิธีมงคลสมรส

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน

การประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉีดน้ำทำความสะอาดสนาม

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในห้องเรียน

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามกิจกรรมวันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม (Pfizer) เข็มที่ 2

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ต้อนรับการรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

การรับมอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รับเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2565

ส่งข้าราชการครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนคลองมหาวงก์

เข้ารับเกียรติบัตรการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู

รับเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ส่งข้าราชการครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

รับเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

รับเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินความพร้อมก่อนการใช้อาคารและสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประปาเทศบาลตำบล บางปู นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงมาฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นสนามภายในบริเวณโรงเรียน

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ระดับชั้น ป.4- ม.3 ที่มีอายุ 12-18 ปี

งานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตำหรุ จังหวัดสมุทรปราการ

มอบเงินเยียวยานักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ครั้งที่ 2)

มอบเงินโครงการอาหารกลางวันของเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนปกติ สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการด้วยระบบ Google Meet

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2564

กิจกรรมอบรมออนไลน์ในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอบรมออนไลน์ในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google meet

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2563

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

การมอบรางวัลหมวกกันน็อกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ครอบครัวหัวแข็ง"

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563

รางวัลเชิดชูครูผู้สร้าง "โรงเรียนหัวแข็ง ระดับ A" ประจำปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตรกับคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในสถานศึกษา

นิทรรศการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

เยี่ยมชมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ความสะอาดของห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียน

มอบเงินสนับสนุนค่าครองชีพ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กลุ่มเก่า) ภาคเรียนที่ 2/2563 นักเรียนกลุ่ม A

เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" และ รางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข"

วันเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

สวัสดีปีใหม่ 2564 ท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ครั้งที่ 1/2564

การเข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

กิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการดนตรีนาฏศิลป์ไทยร่วมใจเทิดไท้บูรพมหากษัตริย์

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธนายุต เขียวแสน และคุณครูพนมไพร เขียวแสน ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

เข้าร่วมสัมมนาดนตรีไทยเชิงปฏิบัติการ ?การเรียกเสียง ตะโพนไทย กลองทัด ในการบรรเลงปี่พาทย์

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.อานุ ช้างกลางและ รองผู้อำนวยการใหม่ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)

แสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการ Digital Resilience

พิธีประดับบ่าและเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

มอบปลอกแขนของคณะกรรมการสภานักเรียน

การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563

รวมพลคน D.A.R.E. ประจำปี 2563

โครงการเยาวชนรักบางปู(อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเยาวชน ประจำปี 2563อัลบั้ม

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2562

การประเมินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปี 2563

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันภาษาไทย ประจำปี 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

ร้านดอกหญ้ามอบชุดนักเรียน

แสดงความยินดีกับนางสาวเกศภิญญา คำรินทร์

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันเข้าพรรษา ปี 2563

แจกขนมฟรุตกัมมี่ ตรา ?ฟริท-ซี พลัส?

วันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สบู่เจลล้างมือ สำหรับนักเรียน

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20/06/63

การมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ป.1

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) รอบที่2

การมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนอัลบั้ม

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา

การ การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม Day Camp ระดับลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Day Camp ระดับลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ชมรมปากน้ำไรเดอร์มอบอุปกรณ์การเรียน

การคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน

การติดตามผลโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนจากครูแดร์

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (ReadingTest:RT)

อบรมแกนนำพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

การเคลือบหลุมร่องฟัน ประจำปีการศึกษา 2562

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

การเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงละครสยามนิรมิต

งานวันครู ครั้งที64 พ.ศ.2563

การทาฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในเด็กนักเรียน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.สมุทรปราการ

สวัสดีปีใหม่2563 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ยินดีต้อนรับครูใหม่

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ26/12/62

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ12/12/62

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปีการศึกษา 2562

นิทรรศการวันดินโลก 62

นิทรรศการงาน Sam Tech Open House ครั้งที่ 21

สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2562

โครงการสนามจราจร เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

การจ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงมอบให้วัดตำหรุ

กิจกรรมวันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ 26/9/2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กลุ่มใหม่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ12/09/2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดีมอลต์ สคูลทัวร์ 2019

พิธีบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เป็นผู้ที่มีความวิริยอุตสาหะใฝ่เรียนรู้

ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป. 6

รวมพลคน D.A.R.E. ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ 29/08/2562

กิจกรรม เด็กไทย ใส่ใจรักการอ่าน

สอนธรรมมะให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.5 และป.6

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 9

อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

Big Cleaning Day 22/8/2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

แสดงความยินดีกับนางสาวทยาวีร์ พึ่งจิตร์ ที่สอบได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

ขอบคุณที่ห่วงใยหนู (Kid in care)

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก

ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

การมอบเงินสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ25/7/62

โครงการสอนการจัดการด้านพลังงานให้กับนักเรียน

โครงการปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เยี่ยมชมศึกษางานการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันและการจัดการอาคารเขียว

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมตอบคำถามและให้ความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3

ฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ 04/07/62

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมบูธผลิตภัณฑ์ล้างหน้าคลีน แอนด์ เคลียร์

วันน้อมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

การประกวดพานไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

รับมอบบริจาคสิ่งของจากผู้ใหญ่ใจดี

ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2562

๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ 06/06/2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

นันยางมอบรองเท้านักเรียน

วันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

วันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

การอบรม กฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

การอบรมและการแสดงโครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาครุสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

แห่ขบวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงการศึกษาธรรมมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562

กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านการบริหารจัดการน้ำ) รุ่นที่ 2

การอบรมศีลธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านการบริหารจัดการน้ำ) รุ่นที่ 1

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมโครงการทักษะชีวิต

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน(RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน

รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง)

งานครบรอบ 21 ปี เป่าจินจง ณ บริษัท เป่าจินจง จำกัด

กิจกรรมฟื้นฟูวิถีพุทธวันพระ 07/02/2562

นิทรรศการหนังสือใหม่

งานนิทรรศการ 135 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

หัวหน้าสนามสอบพร้อมคณะผู้แทนศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

เปิดบ้าน"สัตตบงกชนิทรรศ" โรงเรียนปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ

รับมอบบริจาคสิ่งของจากผู้ใหญ่ใจดี

เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลระดับ ป.6 ในงานเปิดบ้านวิชาการ สัตตบงกชนิทรรศ 2561 โรงเรียนปทุมคงคา

มอบเกียรติบัตรหาดอมราฯ นิทรรศ61

โครงการหมวกนิรภัย 100% ตำรวจภูธรภาค1

รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

เข้าร่วมการแข่งขันงานหาดอมราฯนิทรรศ 61 พูนศาสตร์พิพัฒน์ 4 ทศวรรษหาดอมราฯ

อบรมการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

งานวันครู ประจำปี 2562