• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 พระอานนท์ สุทธปญโญ แจกขนมนักเรียน เนื่องในอายุวัฒนมงคล ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
2 ร่วมกิจกรรมมหกรรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๖ ทั่วไป 6 ธ.ค. 65
3 รับมอบเงินจากงานช่างกลสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ทั่วไป 3 ธ.ค. 65
4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 2 ธ.ค. 65
5 รับมอบถังขยะจากเทศบาลบางปู ทั่วไป 30 พ.ย 65
6 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 พ.ย 65
7 สอบธรรมศึกษา ปี 2565 ทั่วไป 15 พ.ย 65
8 ต้อนรับนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 14 พ.ย 65
9 ส่งผู้บริหาร และคุณครูไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหม่ ทั่วไป 9 พ.ย 65
10 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับวัดตำหรุ ปี 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
11 พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 7 พ.ย 65
12 พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 7 พ.ย 65
13 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
14 การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
15 ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
16 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
17 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
18 วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 4 พ.ค. 65
19 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ทั่วไป 12 เม.ย. 65
20 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วไป 12 เม.ย. 65
21 ประกาศเรื่อง การปิด-เปิดเรียน ทั่วไป 1 เม.ย. 65
22 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) ทั่วไป 14 มี.ค. 65
23 ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนหัวแข็ง รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค "สังคมหัวแข็ง ปี6" ทั่วไป 14 มี.ค. 65
24 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ก.พ. 65
25 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 8 ม.ค. 65
26 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ทั่วไป 1 ม.ค. 65
27 ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 27 ต.ค. 64
28 ประชาสัมพันธ์การรับเงินโครงการอาหารกลางวัน ทั่วไป 16 ต.ค. 64
29 ประกาศกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 13 ต.ค. 64
30 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 64
31 ประกาศโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ทั่วไป 21 ก.ย. 64
32 ประกาศโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 9 ก.ย. 64
33 เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 8 ก.ย. 64
34 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การทบทวนบทเรียน และการส่งการบ้าน ทั่วไป 8 ก.ย. 64
35 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วไป 3 ก.ย. 64
36 การดำเนินการรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ทั่วไป 3 ก.ย. 64
37 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ระดับมัธยมศึกษา) ในหัวข้อ ครอบครัวปลอดเหล้า บุหรี่ ทั่วไป 7 ส.ค. 64
38 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ระดับมัธยมศึกษา) ในหัวข้อ ครอบครัวปลอดเหล้า บุหรี่ ทั่วไป 6 ส.ค. 64
39 วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ทั่วไป 28 ก.ค. 64
40 ๒๘ กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วไป 10 ก.ค. 64
41 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 1 ก.ค. 64
42 น้อมรำลึกวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
43 ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
44 ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 มิ.ย. 64
45 กำหนดการเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2 ) ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
46 ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
47 กำหนดการเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
48 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
49 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 4 พ.ค. 64
50 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั่วไป 19 มี.ค. 64
51 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 21 ก.พ. 64
52 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม ?ครอบครัวหัวแข็ง? ทั่วไป 21 ก.พ. 64
53 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 30 ม.ค. 64
54 นายชลนุภัทร ไตรแดง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ทั่วไป 25 ม.ค. 64
55 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวทางสำหรับผู้ปกครองในการจัดอาหารกลางวันนักเรียนที่บ้าน ทั่วไป 25 ม.ค. 64
56 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ทั่วไป 2 ม.ค. 64
57 สวัสดีปีใหม่ 2564 ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
58 คำสั่งโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ที่ 104/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
59 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
60 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
61 การเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ปีการศึกษา 2563 ชื่อผลงาน โกงตามคำบอก ระดับคุณภาพ ดีมาก ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
62 การเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ชื่อผลงาน ร้านขายบุญ ระดับคุณภาพ ดีมาก ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
63 ประกาศการหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับเพิ่มเติม) ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
64 ประกาศแจ้งผู้ปกครองหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
65 แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
66 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
67 แจ้งยกเลิกการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
69 ประกาศแจ้ง การเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
70 แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 14 พ.ย 63
71 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั่วไป 3 พ.ย 63
72 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั่วไป 20 ต.ค. 63
73 แนวปฏิบัติในโรงเรียน สำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 8 ก.ค. 63
74 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
75 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 25 มิ.ย. 63
76 ประกาศขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ ระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(พบครูของลูก) ทั่วไป 11 มิ.ย. 63
77 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 พ.ค. 63
78 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 พ.ค. 63
79 กำหนดการมอบตัวนักเรียนและการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 พ.ค. 63
80 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับอื่นๆ วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 4 พ.ค. 63
81 การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 30 เม.ย. 63
82 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 เม.ย. 63
83 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 63
84 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ทั่วไป 26 ธ.ค. 62
85 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
86 ประกาศ!! รับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
87 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันพบครูของลูก" ทั่วไป 23 ต.ค. 62
88 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั่วไป 15 ต.ค. 62
89 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั่วไป 1 ส.ค. 62
90 ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 เม.ย. 62
91 ประกาศผลสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 เม.ย. 62
92 เชิญชวนนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมงานนิทรรศการหนังสือใหม่ ทั่วไป 5 ก.พ. 62
93 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 ก.พ. 62
94 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอน ทั่วไป 18 ม.ค. 62
95 กำหนดการรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 18 ม.ค. 62