• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 เม.ย. 66
2 รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 1 เม.ย. 66
3 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 31 มี.ค. 66
4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 29 มี.ค. 66
5 ประกาศปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 27 มี.ค. 66
6 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
7 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล ทั่วไป 25 มี.ค. 66
8 กิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั่วไป 22 มี.ค. 66
9 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ทั่วไป 21 มี.ค. 66
10 ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ณ วัดโสธรนิมิตต์ สมุทรปราการ ทั่วไป 19 มี.ค. 66
11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
12 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 15 มี.ค. 66
13 ประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 1 คุณครูสุวรรณณา สร้อยลัดดา ทั่วไป 15 มี.ค. 66
14 รับมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 11 มี.ค. 66
15 การจ่ายเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ยากจนปกติสพฐ.) ทั่วไป 3 มี.ค. 66
16 กิจกรรมวันมาฆบูชา ทั่วไป 2 มี.ค. 66
17 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
18 ร่วมงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทั่วไป 1 มี.ค. 66
19 รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯและการประกวดบรรยายธรรม ปี2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
20 รับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา2566 ทั่วไป 26 ก.พ. 66
21 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ก.พ. 66
22 อบรม "หมวกกันน็อคสำคัญไฉน" โดยบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ทั่วไป 21 ก.พ. 66
23 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 ก.พ. 66
24 รับรางวัลโรงเรียนหัวแข็ง "ครูสร้างได้" ระดับA ทั่วไป 17 ก.พ. 66
25 การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ทั่วไป 15 ก.พ. 66
26 การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
27 งานสัปดาห์ห้องสมุด ทั่วไป 14 ก.พ. 66
28 มินิคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งรัก ทั่วไป 14 ก.พ. 66
29 มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ "หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" ประจำปี 2566 ทั่วไป 8 ก.พ. 66
30 มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนหัวแข็ง ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 ก.พ. 66
31 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นป. 1 และชั้นม. 1 สามารถเข้ามาสมัครในวันและเวลาที่กำหนดตามระดับชั้น ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดตำหรุ ทั่วไป 5 ก.พ. 66
32 ร่วมงาน S.P. Open House 2023 "เปิดโรงเรียนพระราชทานเปิดย้านการเรียนรู้" ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ทั่วไป 31 ม.ค. 66
33 รับการตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสพป.สมุทรปราการเขต 1 ทั่วไป 30 ม.ค. 66
34 ขอขอบคุณคณะจิตอาสาอุ้มแปรงทาสีสนามโรงเรียน ทั่วไป 28 ม.ค. 66
35 โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูได้รับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ทั่วไป 27 ม.ค. 66
36 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 16 ม.ค. 66
37 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 13 ม.ค. 66
38 ประชุมแกนนำชมรมและแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ทั่วไป 11 ม.ค. 66
39 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 66
40 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ทั่วไป 6 ม.ค. 66
41 อบรมการใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn)ในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ทั่วไป 5 ม.ค. 66
42 รับมอบทุนการศึกษาจากการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป 5 ม.ค. 66
43 รับมอบจักรยานและพัดลมจากพระครูสุธรรมวิธาน ทั่วไป 4 ม.ค. 66
44 รับเกียรติบัตรในพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดตั้งศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
45 ประกวดประติมากรรม "รักษ์ทะเล" ณ สถานตากอากาศบางปู ทั่วไป 25 ธ.ค. 65
46 บ.พนาพัฒน์ เฮลแคร์ (UECOF) มอบตู้กรองน้ำดื่ม ทั่วไป 24 ธ.ค. 65
47 รับมอบทุนการศึกษาจากคุณพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดิ์วัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ทั่วไป 22 ธ.ค. 65
48 MOU ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในโครงการ "เด็กดี มีที่เรียน" ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
49 มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
50 พระอานนท์ สุทธปญโญ แจกขนมนักเรียน เนื่องในอายุวัฒนมงคล ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
51 ร่วมกิจกรรมมหกรรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๖ ทั่วไป 6 ธ.ค. 65
52 รับมอบเงินจากงานช่างกลสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ทั่วไป 3 ธ.ค. 65
53 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 2 ธ.ค. 65
54 รับมอบถังขยะจากเทศบาลบางปู ทั่วไป 30 พ.ย 65
55 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 พ.ย 65
56 สอบธรรมศึกษา ปี 2565 ทั่วไป 15 พ.ย 65
57 ต้อนรับนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 14 พ.ย 65
58 ส่งผู้บริหาร และคุณครูไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหม่ ทั่วไป 9 พ.ย 65
59 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับวัดตำหรุ ปี 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
60 พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 7 พ.ย 65
61 พิธีมุธิตาจิต อำลา ด้วยรักและผูกพัน ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 7 พ.ย 65
62 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
63 การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 65
64 ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
65 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ต.ค. 65
66 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
67 วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 4 พ.ค. 65
68 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ทั่วไป 12 เม.ย. 65
69 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วไป 12 เม.ย. 65
70 ประกาศเรื่อง การปิด-เปิดเรียน ทั่วไป 1 เม.ย. 65
71 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) ทั่วไป 14 มี.ค. 65
72 ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนหัวแข็ง รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค "สังคมหัวแข็ง ปี6" ทั่วไป 14 มี.ค. 65
73 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ก.พ. 65
74 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 8 ม.ค. 65
75 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ทั่วไป 1 ม.ค. 65
76 ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 27 ต.ค. 64
77 ประชาสัมพันธ์การรับเงินโครงการอาหารกลางวัน ทั่วไป 16 ต.ค. 64
78 ประกาศกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 13 ต.ค. 64
79 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 64
80 ประกาศโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ทั่วไป 21 ก.ย. 64
81 ประกาศโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 9 ก.ย. 64
82 เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 8 ก.ย. 64
83 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การทบทวนบทเรียน และการส่งการบ้าน ทั่วไป 8 ก.ย. 64
84 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วไป 3 ก.ย. 64
85 การดำเนินการรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ทั่วไป 3 ก.ย. 64
86 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ระดับมัธยมศึกษา) ในหัวข้อ ครอบครัวปลอดเหล้า บุหรี่ ทั่วไป 7 ส.ค. 64
87 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ระดับมัธยมศึกษา) ในหัวข้อ ครอบครัวปลอดเหล้า บุหรี่ ทั่วไป 6 ส.ค. 64
88 วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ทั่วไป 28 ก.ค. 64
89 ๒๘ กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วไป 10 ก.ค. 64
90 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 1 ก.ค. 64
91 น้อมรำลึกวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
92 ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
93 ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 มิ.ย. 64
94 กำหนดการเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2 ) ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
95 ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
96 กำหนดการเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
97 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
98 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 4 พ.ค. 64
99 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั่วไป 19 มี.ค. 64
100 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 21 ก.พ. 64
101 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม ?ครอบครัวหัวแข็ง? ทั่วไป 21 ก.พ. 64
102 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 30 ม.ค. 64
103 นายชลนุภัทร ไตรแดง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ทั่วไป 25 ม.ค. 64
104 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวทางสำหรับผู้ปกครองในการจัดอาหารกลางวันนักเรียนที่บ้าน ทั่วไป 25 ม.ค. 64
105 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ทั่วไป 2 ม.ค. 64
106 สวัสดีปีใหม่ 2564 ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
107 คำสั่งโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ที่ 104/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
108 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
109 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
110 การเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ปีการศึกษา 2563 ชื่อผลงาน โกงตามคำบอก ระดับคุณภาพ ดีมาก ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
111 การเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ชื่อผลงาน ร้านขายบุญ ระดับคุณภาพ ดีมาก ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
112 ประกาศการหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับเพิ่มเติม) ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
113 ประกาศแจ้งผู้ปกครองหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
114 แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
115 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
116 แจ้งยกเลิกการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
118 ประกาศแจ้ง การเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
119 แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 14 พ.ย 63
120 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั่วไป 3 พ.ย 63
121 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั่วไป 20 ต.ค. 63
122 แนวปฏิบัติในโรงเรียน สำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 8 ก.ค. 63
123 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
124 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 25 มิ.ย. 63
125 ประกาศขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ ระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(พบครูของลูก) ทั่วไป 11 มิ.ย. 63
126 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 พ.ค. 63
127 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 พ.ค. 63
128 กำหนดการมอบตัวนักเรียนและการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 พ.ค. 63
129 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับอื่นๆ วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 4 พ.ค. 63
130 การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ทั่วไป 30 เม.ย. 63
131 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 เม.ย. 63
132 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 63
133 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ทั่วไป 26 ธ.ค. 62
134 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
135 ประกาศ!! รับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
136 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันพบครูของลูก" ทั่วไป 23 ต.ค. 62
137 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั่วไป 15 ต.ค. 62
138 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั่วไป 1 ส.ค. 62
139 ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 เม.ย. 62
140 ประกาศผลสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 เม.ย. 62
141 เชิญชวนนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมงานนิทรรศการหนังสือใหม่ ทั่วไป 5 ก.พ. 62
142 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 ก.พ. 62
143 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอน ทั่วไป 18 ม.ค. 62
144 กำหนดการรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 18 ม.ค. 62