• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 0.19 MB 148 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.19 MB 135 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.15 MB 125 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียน ป.1 ดาวน์โหลด 0.23 MB 121 14 ก.ย. 63
ตราโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตรารร. ดาวน์โหลด 0.44 MB 149 9 ต.ค. 62
มุมเอกสารตราโรงเรียนเลขไทย ดาวน์โหลด 0.12 MB 115 26 พ.ค. 63
มุมเอกสารตราโรงเรียนเลขอารบิก ดาวน์โหลด 0.12 MB 142 26 พ.ค. 63
โลโก้ สพฐ. พร้อมชื่อโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.59 MB 104 7 มิ.ย. 63
กลุ่มงานบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
บันทึกหลังแผน2563 ใหม่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 125 9 ธ.ค. 63
บันทึกข้อความสอนแทน ดาวน์โหลด 0.04 MB 120 9 ธ.ค. 63
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด 0.05 MB 126 15 ต.ค. 62
กลุ่มงานบริหารบุคคล     ครั้ง วันที่
เอกสารรายงานการอบรมสัมมนาแบบใหม่ ม.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 142 14 พ.ย 63