• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 0.19 MB 105 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.19 MB 94 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.15 MB 96 14 ก.ย. 63
ใบสมัครเรียน ป.1 ดาวน์โหลด 0.23 MB 88 14 ก.ย. 63
ตราโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตรารร. ดาวน์โหลด 0.44 MB 71 9 ต.ค. 62
มุมเอกสารตราโรงเรียนเลขไทย ดาวน์โหลด 0.12 MB 85 26 พ.ค. 63
มุมเอกสารตราโรงเรียนเลขอารบิก ดาวน์โหลด 0.12 MB 105 26 พ.ค. 63
โลโก้ สพฐ. พร้อมชื่อโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.59 MB 72 7 มิ.ย. 63
กลุ่มงานบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
บันทึกหลังแผน2563 ใหม่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 92 9 ธ.ค. 63
บันทึกข้อความสอนแทน ดาวน์โหลด 0.04 MB 87 9 ธ.ค. 63
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด 0.05 MB 92 15 ต.ค. 62
กลุ่มงานบริหารบุคคล     ครั้ง วันที่
เอกสารรายงานการอบรมสัมมนาแบบใหม่ ม.ค. 64 ดาวน์โหลด 0.07 MB 107 14 พ.ย 63