• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

รับมอบจักรยานและพัดลมจากพระครูสุธรรมวิธาน

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ ได้รับมอบจักรยาน ๓ คัน สำหรับเป็นของขวัญวันเด็กในปี ๒๕๖๖ และพัดลม ๒ ตัว เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับโรงเรียน จากพระครูสุธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดตำหรุ และผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญในวันปีใหม่ ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณพระครูสุธรรมวิธานและผู้มีน้ำใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
4 ม.ค. 66 | รับชม : 19 ครั้ง