• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

อบรมการใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn)ในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 คณะครูได้เข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) ในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ร่วมกับ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด โดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งคณะครูได้ความรู้จาก คุณปรัชญา วังน้อย ผู้จัดการภาคสายงานการตลาด วิทยากรจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ให้ความรู้ในเรื่องสื่อการสอนนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
5 ม.ค. 66 | รับชม : 18 ครั้ง