• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก “รู้หน้าที่มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 และเพื่อให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมต่อไป ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดง การมอบของขวัญ และออกร้านอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้
13 ม.ค. 66 | รับชม : 22 ครั้ง