• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ ได้นำคณะครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ เข้าร่วมพิธีระลึกบูรพาจารย์ งานวันครูครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านผู้อำนวยการได้ขึ้นรับรางวัล ๓ รางวัล ดังนี้ ๑) รางวัลผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับดีเด่น ๒) รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓) รางวัลผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ และมีคุณครู ๒ ท่าน ได้ขึ้นรับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา         ๑) คุณครูชลนุภัทร ไตรแดง ๒) คุณครูหทัยรัตน์ หมุนคำ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
16 ม.ค. 66 | รับชม : 19 ครั้ง