• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคี เรียนรู้กฎระเบียบวินัย การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดความสนุกสนาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์โดยมีนักเรียนชั้นป.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
16 มี.ค. 66 | รับชม : 29 ครั้ง