• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ณ วัดโสธรนิมิตต์ สมุทรปราการ

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน     นำคณะครูร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่ออัญเชิญเป็นสิริมหามงคลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถวายประดิษฐานเป็นพุทธบูชา ณ วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธานุชสติเป็นมหากุศลใหญ่สืบต่อไป
19 มี.ค. 66 | รับชม : 30 ครั้ง