• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายบรรจง โตสงวน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ จากคุณธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ทุ่มเทเสียสละฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนขอร่วมแสดงความยินดี และขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
21 มี.ค. 66 | รับชม : 28 ครั้ง