• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมมีคุณภัทรภร ประดิษฐนุช เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ใน เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเเละคณะครูทำน้ำยาล้างจานเพื่อใช้ในครัวเรือน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
22 มี.ค. 66 | รับชม : 31 ครั้ง