• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล

วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลบางปู ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๖ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น ทางโรงเรียนขอร่วมอนุโมทนาบุญ และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
25 มี.ค. 66 | รับชม : 31 ครั้ง