• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ร่วมแสดงความยินดีส่งครูย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาใหม่

วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัชนี อุทัยรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเดินทางไปส่งข้าราชการครูย้ายกรณีปกติประจำปี พ.ศ . 2566 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1)นางสาวศศิริทร เชี่ยวชาญพาณิชย์ ย้ายไปปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดชมนิมิตร สังกัดสพป.สมุทรปราการเขต 1 (2)นายสหรัฐ ฉิมสกุล ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดละมุด สังกัดสพป.นครปฐมเขต 2 (3)นางสาวหทัยรัตน์ หมุนคำ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สังกัดสพป.นนทบุรีเขต 2 (4)นางสาวณัฐฏ์กฤตา
แสนจันทร์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สังกัดสพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 (5)นางสาวจันจิรา ปรีชานนท์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียน
วัดทองประดิษฐ์ สังกัดสพป.สุพรรณบุรีเขต 2 คณะครูทั้ง 5 ท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความผูกพันและอบอุ่น ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้
9 พ.ค. 66 | รับชม : 48 ครั้ง