• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ต้อนรับการรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 มอบหมายให้นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ และนางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองท่าน ต้อนรับการรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ นางสาวสุจินตนา ไร่สงวน และนางสาวปียสิริ พลสินพยัคฆ์ วิชาเอกปฐมวัย นางสาวธิติมาพร ขันทะชา วิชาเอกประถมศึกษา นางสาวนันท์หทัย อุดม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และนายอิทธิภัทร นวลพลับ วิชาเอกพลศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


วันที่ 20 เมษายน 2565 - รับชม : 26 ครั้ง