• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้จัดกิจกรรมงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามกิจกรรมวันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยนางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งแนะนำครูบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน และมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากนั้นผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มี การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันของโรคแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้


วันที่ 30 ตุลาคม 2565 - รับชม : 79 ครั้ง