• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 โรงเรียนคลองบางปูและโรงเรียนคลองเสาธง (วารีดีนุเคราะห์) นำคณะลูกเสือ จำนวนทั้งหมด 60 คน  เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  แบบไป-กลับ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 โดยได้รับเกียรติจาก  นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สมุทรปราการเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการฝึกอบรมให้แก่ผู้กำกับและคณะลูกเสืออีกทั้งยังมีคณะวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้ว เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ https://drive.google.com/file/d/1goTBWlcG5R_K9R0fJTL1o0XKUqg87rnY/view?usp=sharing 


วันที่ 1 กันยายน 2566 - รับชม : 7 ครั้ง