• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาลปีที่2 - ประถมศึกษาปีที่3 โครงการทัศนศึกษา เด็กไทยเด็กดี ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 มอบหมายให้ นางสาวกิ่งแก้ว  สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้น อนุบาลปีที่2 - ประถมศึกษาปีที่3 นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา โครงการทัศนศึกษา เด็กไทยเด็กดี  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 - รับชม : 6 ครั้ง